Techniek

Doordat het water op de "natte" temperatuuropnemer verdampt, moet continue water worden toegevoerd uit het reservoir. Hiervoor dient het kousje, wat door capillaire werking het water opzuigt.
Aan dit kousje worden hoge eisen gesteld. Als het te weinig water aanvoert of verdroogt, zal de klimaatcomputer een te hoge RV berekenen en -volkomen ten onrechte- maatregelen treffen om deze schijnbaar te hoge vochtigheid weg te werken. Behalve dat dit een aanzienlijke energie verspilling is (luchting op een kier en mogelijk zelfs de buistemperatuur verhogen) ontstaat in werkelijkheid een te lage RV, waardoor zelfs gewasschade kan optreden. Vandaar het belang van een goed kousje dat vele weken achtereen betrouwbaar blijft werken.

Het kousje kan verdrogen doordat de capillaire werking van het kousmateriaal afneemt. Dit kan worden veroorzaakt door verontreinigingen in de meetbox, bijvoorbeeld door kalk (daarom nooit kraanwater in de meetbox!), door de ventilator aangevoerde stof en vuildeeltjes uit de lucht, verkeerd gelande insecten en vliegjes, maar ook door algengroei in het voorraad reservoir. Ook kunnen micro-organismen (bacteriën en schimmels) in het water en het kousje ontstaan.

5 liter Aquanex JerrycanDoor echter -in plaats van demiwater- Aquanex Meetboxvloeistof te gebruiken wordt het voorraad reservoir "automatisch" schoongehouden. Deze vloeistof gaat de groei van algen, schimmels en bacteriën tegen. Verontreinigingen die in het voorraad vat komen, worden afgebroken. Aquanex Meetboxvloeistof houdt de haarvaatjes in het kousje open door ze zeer langzaam ruimer te maken. Hierdoor vormen niet oplosbare vuildeeltjes geen blokkade voor het vloeistof transport.
Aquanex is sinds 1992 op de markt en is uitvoering getest. TFDL heeft met precisie-apparatuur vastgesteld dat de gemeten waarde niet wordt beïnvloed door Aquanex.

"Vochtmeting is van levensbelang voor het professioneel kweken van een kwaliteitsproduct en Aquanex helpt ons daarbij."

- Wim Grootscholten (zie referenties)

Verder met volgende pagina...

Gratis controleren

Klik hier

Aquanex smiley 1

 

 

Aquanex smiley 2

 

 

 

Aquanex smiley 3