De eisen aan de vloeistof

De droge / natte bol meting is gebaseerd op de verdamping van gedemineraliseerd water. Bij de verdamping van vloeistof wordt energie onttrokken aan de omgeving. Deze onttrokken energie zorgt voor een temperatuur verlaging. De temperatuur verlaging wordt gemeten door de temperatuur sensor in het kousje.

Voor de meting wordt gebruik gemaakt van gedemineraliseerd water omdat dit eenvoudig reproduceerbaar is. Gedemineraliseerd water is water zonder verontreinigingen. Verontreinigingen wijzigen de hoeveelheid energie die nodig is om te verdampen, en zijn daarom zeer ongewenst.

Een belangrijk probleem bij gebruik van gedemineraliseerd water is het verdrogen van het kousje of het ontstaan van slijm of andere verontreinigingen in de meetbox.
Verontreinigingen kunnen in het water zitten (het is dan dus geen gedemineraliseerd water) of in het water ontstaan omdat het in verbinding staat met de lucht.
Deze verontreinigingen kunnen rechtstreeks de verdampingswaarde be´nvloeden of omdat zij in het kousje ophopen en daarmee langzaam de verdampingswaarde wijzigen.
Wat de oorzaak ook is: de vochtigheidsmeting is dan verkeerd.

Bovenstaande geeft de kwaliteitseisen die aan meetbox vloeistof worden gesteld:

  • Verdampingswaarde moet gelijk zijn aan gedemineraliseerd water.
  • Effectiviteit tegen de problemen in de meetbox.
  • Eigenschappen van residuen die eventueel achterblijven in het kousje.

Aquanex en Aquanex+ meetboxvloeistof voldoen aan deze eisen. Dit wordt ook continue gecontroleerd. De professionele tuinder krijgt hierdoor een betrouwbare vochtmeting.

Gratis controleren

Klik hier

Aquanex laboratorium