De eisen voor het kousje

Het kousje moet bij de sensor voldoende vloeistof aanvoeren en mag geen invloed hebben op het verdampingsproces.
Het functioneren van het kousje is van vele zaken afhankelijk zoals materiaal, samenstelling, constructie, verontreinigingen, herhaalbaarheid, controle van het eindproduct, enz.

De omstandigheden waaronder het kousje goed moet functioneren, kunnen sterk verschillen zoals niveau verschillen (leeg/vol) in het bakje waar vloeistof in zit, wisselingen in vochtigheid, temperatuur en standtijd, extreme omstandigheden, verschillende teelten (groenten en fruit, snijbloemen, potplanten), enz.

De functionaliteit van het kousje resulteert in eisen rond de:

  • Vloeistof opvoercapaciteit
  • Vloeistof doorvoercapaciteit
  • Vloeistof transportsnelheid
  • Invloed op de oppervlakte spanning en verdamping van de vloeistof

De Aquanex kousjes voldoen aan alle kwaliteitseisen die je van een merkproduct mag verwachten. De professionele tuinder heeft hierdoor een betrouwbaar kousje voor de meting van de vochtigheid in de kas.

Verder met volgende pagina...

Gratis controleren

Klik hier

Aquanex garen